Menu

S čím pomůžeme

 

Vlastní bydlení

Bydlení patří mezi základní potřeby lidí. Touha po vlastním bydlení, ať už bytu či domku, je přirozená pro většinu z nás – chceme mít svůj domov, kousek vlastního světa, podle svých představ.
Rozhodování o jeho pořízení bývá většinou pocitovou záležitostí, přičemž fakta si začínáme ověřovat až následně.
Otázka, zda bydlet v nájmu nebo si pořídit vlastní bydlení, je jen jedna z mnoha. Financování vlastního bydlení bývá závazkem na celý život a jeho pořízení je jen začátek dlouhé cesty. Určitě je dobré se zajímat o to, kolik stojí vlastní bydlení, jaké jsou možnosti jeho financování, jak se připravit na drobné náklady spojené péčí o vlastní bydlení i na rozsáhlé rekonstrukce.

Notebook

Náš život je plný rizik, která mohou ohrozit plnění našich přání a snů, ale i základních životních potřeb. To vede hodně lidí k tomu, že vyhledávají a chtějí jistotu. Jistotu, že když se „něco“ stane, budou potřeby rodiny zajištěny, budou si nadále moci plnit svá přání a sny.
Před riziky, jako je úraz, nemoc či ztráta zaměstnání, Vás nemůžeme ochránit. Můžeme Vám ale pomoci připravit finanční prostředky pro řešení následků těchto událostí. Hlavní otázku pak představuje vyhodnocení a rozpoznání rizik, která mohou ovlivnit Vaše životy, a následků, které mohou zanechat.
Nedílnou součástí této oblasti je také zajištění příjmů na stáří. Penze čeká každého z nás, otázkou je pouze kdy a jak kvalitní bude náš život v tomto období. Možnosti, jak se na toto období připravit, je hned několik. Jedno je ale jisté, čím dříve se tím budete zabývat, tím méně náročné to pro rodinný rozpočet bude.

Zajištění příjmu
Hodnota našeho majetku – vybavení domácnosti, auta, nemovitosti, sportovního vybavení či vybavení pro zájmovou či podnikatelskou činnost, se v průběhu života zpravidla zvyšuje a s tím přichází také potřeba tento majetek chránit. Ztráta hodnoty tohoto majetku by často znamenala velmi vážné potíže, které by měly dopad na náš každodenní život.
Úplně zabránit znehodnocení majetku sice není reálně možné, ale je možné alespoň finančně kompenzovat ztrátu hodnoty tohoto majetku. Ochrana majetku by tak měla odpovídat jeho aktuální hodnotě a přiměřeně krýt rizika, která ho mohou ohrozit.
Další rizika souvisí s ochranou před finančními následky našeho chování vůči jiným osobám a jejich majetku. Škody na majetku se většinou pohybují v řádech desetitisíců korun, ale ani toto není pro rodinný rozpočet dobrá zpráva. Škody na zdraví pak mohou dosahovat výše několika milionů korun.
Ochrana majetku a odpovědnosti

Děti jsou kořením života, přináší do něj mnoho radosti, ale i starostí. Děti vstupují do rodinného rozpočtu velmi významně, a pro mnoho lidí představuje potomek v podstatě největší životní investici. První krůčky dítěte vyjdou na desítky tisíc korun ročně, a s rostoucím věkem stoupají náklady na zajištění jeho potřeb výš a výš.
Na bezstarostný život s dětmi je dobré se připravit a už od nejútlejšího věku na budoucnost připravovat i samotné dítě. Přáním a cílem většiny rodičů je vedle zdraví a šťastného života to, aby byly děti zabezpečeny, uměly rozumně hospodařit s financemi a dokázaly se v budoucnu o sebe postarat. To nás vede k otázkám, jaké potřeby bude mít dítě v budoucnu, jak zásadní budou mít vliv na naši peněženku nebo jak přivést dítě ke správným návykům v oblasti financí.

Zabezpečení dětí
Spoření nebo tvorba prostředků na plnění snů a přání je pro mnohé základní motivací většiny činností. K úspěšnému splnění snů a přání může vést mnoho cest, některé jsou kratší, jiné delší, některé zase hrbolatější a jiné rovné. Stejně tak je to se zhodnocováním prostředků. Pomůžeme Vám zodpovědět otázky z oblasti tvorby rezerv, aby se Vaše volné prostředky zhodnocovaly a netenčili se vinou inflace či špatné volby finančního produktu.
Zhodnocení volných prostředků
Kontaktujte nás
Volejte zdarma na 800 737 347
nebo nám napište:
Zadejte vaše jméno.
Zadejte váš email.
Zadejte vaši zprávu.