Z dat za minulý rok vyplývá, že nejčastější příčinou úmrtí stále zůstávají nemoci oběhové soustavy, jako je například ischemická choroba srdeční nebo akutní infarkt myokardu. Další početnou skupinou onemocnění je rakovina, dominuje rakovina průdušek a plic. Až 95 % úmrtí je způsobeno onemocněním, pouze v 5 % případů je příčinou smrti úraz. V případě úrazů je nejčastější sebevražda. Až následně se jedná o autonehody nebo pády, které tvoří 13 % z celkové kategorie úmrtí. (CZSO.CZ, 2020)

V minulém roce přibylo další onemocnění, které bylo dokonce druhou nejčastější příčinou úmrtí, a to covid-19. Na tuto nemoc lidé v roce 2020 umírali častěji než na cévní mozkovou příhodu (CMP). Celkem měl covid-19 na svědomí 8 % všech úmrtí. Ačkoliv s rostoucím věkem pravděpodobnost úmrtí roste, byl mezi 10 nejčastějšími příčinami již mezi lidmi ve středním věku. (CZSO.CZ, 2021)

Muži versus ženy

Že se muži dožívají nižšího věku než ženy, je obecně známý fakt. Z pohledu statistiky lze však nalézt další zajímavé informace. Rozdíly mezi pohlavím se objevují již při narození. Mezi novorozenci mírně převyšují chlapci, obvykle se narodí 104 až 106 chlapců na 100 dívek. Chlapci také vedou v nelichotivé statistice úmrtnosti. U chlapců mírně převyšuje mrtvorozenost i kojenecká úmrtnost. Nejvýraznější rozdíl v úmrtnosti můžeme spatřit na prahu dospělosti a v mladších skupinách produktivního věku. Muži umírají dvaapůlkrát až třikrát častěji než ženy. Důvodem nepoměru jsou zejména autonehody, sebevraždy a utonutí, což potvrzuje rizikovější chování mužů. 

Tento podzim představily některé pojišťovny aktualizace ve svých produktech nebo rovnou nové produkty.

Pojišťovna NN aktualizovala produkt Orange Risk a oznámila, že již brzy představí aktualizovaný produkt Orange Bonus. Největší novinkou je nové připojištění denního odškodného pro seniory s trváním až do 80 let věku a posunutí výstupního věku do 80 let v případě smrti úrazem a trvalých následků úrazu od 10 %. Nově se rozšířilo krytí u připojištění hospitalizace o doprovod dítěte do nemocnice a o hospitalizaci z důvodu dárcovství orgánů. V případě denního odškodného úrazu se u 16 diagnóz navýšil počet dnů plnění. 

Pojišťovna MetLife představila nový produkt Garde 6.0, který přináší několik zajímavých novinek. Nově nabízí tři nová připojištění, a to pojištění horních končetin, závažná mužská onemocnění a závažná ženská onemocnění. Ve stávajících připojištěních jsou v případě trvalých následků a doby nezbytného léčení nové oceňovací tabulky. Také je zrušena varianta Extra vážné. Navíc u TNÚ začíná progrese již od 16 %. Dále byla u invalidity zrušena varianta výplaty formou penze a u pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství zkrácena čekací doba na 8 měsíců. Vylepšeno bylo také připojištění Pro Ženy a Ošetřování dítěte. 

U ČSOB pojišťovny dojde 1. ledna 2022 k ukončení prodeje produktu Forte. Místo něj bude ČSOB nabízet již nyní nový produkt Náš život. Tento má jednoduší pojistné podmínky, méně výluk a několik vylepšení. I když stále přetrvává výluka na psychické onemocnění (vyjma smrti a invalidity), tak je plnění za událost následkem požití alkoholu mírnější. Nenajdeme zde také výluku za nemoci svalové a kosterní soustavy u pracovní neschopnosti. U jednotlivých závažných onemocnění je taktéž méně výluk. Oproti produktu Forte jsou zkrácené čekací doby, navýšen počet diagnóz závažných onemocnění i lepší progrese u trvalých následků úrazů.