Získat vlastní nemovitost je stále obtížnější. Ceny domů i bytů rostou, stejně tak úrokové sazby hypoték. Průměrná výše úvěru se meziročně zvedla z 2,5 na 3,1 milionu korun a průměrná sazba zamířila od 2 % ke 4 %. Hypoteční trh i přesto trhá rekordy. V listopadu banky sjednaly hypotéky za 37,2 miliardy korun, což je o 16 % více než v říjnu a o 38 % více než v listopadu minulého roku. 

Další vývoj úrokových sazeb je závislý na reakci ČNB na stále se zvyšující inflaci. Nicméně lze očekávat, že na jaře příštího roku se budou sazby hypoték pohybovat mezi 5-6 % p.a.

Bankovní rada ČNB se dále rozhodla zpřísnit podmínky pro poskytnutí hypotečního úvěru. Opět budou platit i limity DSTI a DTI, které přestala Centrální banka loni v červnu aplikovat. Mírnější budou pro žadatele do 36 let, u kterých je podmínka, že budou hypotékou financovat vlastní bydlení.

Od 1. dubna 2022 budou muset žadatelé dodržet následující pravidla:

  • Horní limit LTV (Loan To Value), tedy poměru mezi výší půjčky a hodnotou zastavené nemovitosti, bude omezen hranicí 80 %. Lidé do 36 let mohou využít limit ve výši až 90 %.
  • Ukazatel DSTI (Debt Service To Income Ratio) bude nastaven na limit 45 %. U žadatelů mladších 36 let na 50 %. Jedná se o poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů včetně aktuálně žádaného úvěru proti celkovému měsíčnímu příjmu.
  • Ukazatel DTI (Debt To Income Ratio) od dubna nebude moci překročit hranici 8,5. U žadatelů do 36 let bude hranice činit 9,5. Tento ukazatel vyjadřuje poměr celkového zadlužení proti celkovému ročnímu čistému příjmu.

Při prověřování příjmů je nejdůležitější hodnocenou položkou hlavní příjem. Ten může být ze zaměstnání, ale i z podnikání. Banky dále uznávají příjmy z pronájmů nemovitostí, některé příspěvky od státu a sociální dávky. I příspěvky, jako jsou například starobní důchody, výsluhové příspěvky, či invalidní důchod 3. stupně, mohou být uznány jako hlavní zdroj příjmu. Ty, které banky nezohledňují, jsou např. příspěvky na péči, na bydlení nebo na pomoc v hmotné nouzi.

U ukazatelů DSTI a DTI mohou banky v odůvodněných případech aplikovat v běžném kalendářním čtvrtletí výjimku nepřekračující 5 % celkového objemu hypotečních úvěrů, které poskytly v předcházejícím kalendářním čtvrtletí. Tato výjimka bude možná u žadatelů, u kterých bude banka přesvědčená, že své závazky bez problémů splatí.

Za opatřeními dle ČNB stojí i nadhodnocení cen bytů, které ve 2. čtvrtletí roku 2021 bylo skoro 25 %, u investičních bytů dokonce více než 30 %.