Lidé často u životního pojištění opomíjejí pojištění invalidity nebo se pojišťují jen pro případ invalidity následkem úrazu. Přitom za invaliditou stojí z 95 % nemoc.

Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti pojištěnce.

Zákon rozlišuje tři základní stupně:

  1. stupeň – pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %,
  2. stupeň – pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69 %,

III. stupeň – pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %.

Aktuálně je vypláceno více než 414 000 invalidních důchodů, z toho 175 297 lidí má přiznaný I. stupeň invalidity, 77 236 lidí II. stupeň a 161 495 lidí má přiznaný nejtěžší, tedy III. stupeň.

Pro nemocného i jeho rodinu znamená trvalá invalidita velkou finanční zátěž. Jsou to výdaje nejen na zdravotní péči, ale i bezbariérové úpravy bydlení, výdaje na invalidní vozík, úprava vozu a další náklady. Oproti tomu, příjem nemocného výrazně klesne.

Invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro rok 2022 stanovena na 3 900 Kč. Procentní výměra je individuální, stanoví se procentní sazbou za každý celý rok doby pojištění.  

Podle statistiky ČSSZ byla průměrná výše sólo invalidních důchodů v březnu 2022 následující:

průměrný invalidní důchod I. stupně – 8 330 Kč,

průměrný invalidní důchod II. stupně – 9 653 Kč,

průměrný invalidní důchod III. stupně – 14 194 Kč.

Pokud nemáme dostatečné finanční rezervy, měli bychom proto využívat dobře nastaveného komerčního pojištění.