V současné době evidujeme v ČR 2,17 mil. důchodců, 1,69 mil. dětí do 15 let a 6,65 mil. ekonomicky aktivních občanů. V překladu to znamená, že na jednoho penzistu pracují v současné době tři občané. Podíváme-li se na situaci za 30 let, rapidně se zhoršuje – Předpokládaný počet důchodců vzroste na 3,1 mil. a počet ekonomicky aktivních klesne na 6,05 mil – tedy na jednoho penzistu budou pracovat „necelí“ dva lidé. Pro státní rozpočet to znamená navýšení nákladů na důchody o 43 %. To samozřejmě pro stát nebude únosné, proto vláda bude muset přijít s důchodovou reformou, která buď zvýší daně pracujícím, nebo sníží důchody penzistům. Pravděpodobně to bude kombinace obojího.

Pokud bychom modelovali se střídmým scénářem, poklesla by průměrná výše starobního důchodu z přibližných 16 500 Kč (rok 2022) na 13 200 Kč (v roce 2051), což je o 3 000 Kč méně než minimální mzda.

Jestliže chcete tento propad důchodu za 30 let pokrýt z vlastních prostředků, museli byste již nyní začít odkládat 750 Kč do převážně globálních akciových fondů. Pokud byste začali až za 10 let, již budete potřebovat odkládat o 1 000 Kč více, tj. 1 750 Kč.

Výhledy státních důchodů sice nejsou optimistické, nicméně pokud se svými požadavky a cíli začnete pracovat včas (tedy co nejdříve), budete moci lépe pracovat s očekávanými výdaji.

Pokud si nevíte rady, jak dosáhnout požadovaných cílů, obraťte se na naše poradce.

duch.png