Novinky v životním pojištění – Červen 2022

YouPlus

YouPlus představil dlouho očekávané vylepšení svého produktu 4U v oblasti invalidity u dětí. Nyní lze sjednat pro děti do 15 let, s výstupním věkem do 26 let, pojištění invalidity 3. stupně a nesoběstačnost dítěte. Nesoběstačnost lze sjednat od 3. stupně závislosti na pomoci jiné osoby.

Další novinkou je změna definice do kdy musí být nahlášena pracovní neschopnost. Nynější znění je „bez zbytečného odkladu“.

ČPP

Další pojišťovnou, která představila v nedávně době novinky, je ČPP. Za nejdůležitější vylepšení lze považovat odstranění výluky na F diagnózy (psychická onemocnění) u invalidity 2. stupně, zrušení výluky M40 – M54 (záda) u pracovní neschopnosti a snížení čekací doby v případě stomatologie z 8 na 3 měsíce (PN i HOSP).

Dále ČPP zavádí nová připojištění invalidity a závislosti na péči s výplatou důchodu, navyšuje maximální částky pro smrt a invaliditu až na 99 mil. Kč a také se změnily některé maximální vstupní věky (invalidita a zproštění 64 let, vrozené vady dětí a operace dítěte s vrozenou vadou 43 let).

Naopak v oblasti zpřísnění podmínek nalezneme neplnění u autonehody při nepoužití bezpečnostních pásů, nutnost přežití 30 dní od stanovení diagnózy pro plnění ze závažných onemocnění a snížení délky PN pro OSVČ na 365 dní.

Allianz

Také Allianz představil před pár týdny úpravy svého produktu Život. V oblasti TNÚ začíná progrese nově již od 16 % tělesného poškození, dříve se progrese uplatňovala až od 26 % TP.

Změna nastala také u závažných onemocnění, ty se nově dělí do 5 skupin a lze vyplatit až 500 % pojistné částky. U některých závažných onemocnění lze poskytnout částečné plnění v rozsahu 25 % a 50 % (např. rakovina, srdeční infarkt, CMP, Alzheimerova choroba atd.).

Uniqa

Drobné změny přinesla také Uniqa u produktů Domino Risk a Invest. Pojišťovna nově nebude uplatňovat čekací dobu u infarktu, která původně činila 2 měsíce. Dále lze požádat o zálohové plnění pracovní neschopnosti již po 1 měsíci, OSVČ u PN můžou prokázat pouze 60 % obratu a u Denního odškodného a denní dávky pobytu v nemocnici došlo k navýšení limitů bez prokazování příjmu na 600 Kč / den.

Další důležitou novinkou je ukončení produktu Na Přání od Kooperativy k 1. 7. 2022, posledním dnem, kdy bude možné sjednat tento produkt, bude čtvrtek 30. 6. 2022.