Sestavení rodinného rozpočtu je prvním krokem k finanční gramotnosti, a tím i k finanční nezávislosti. Zároveň je to jeden ze základních stavebních kamenů finančního poradenství. Bez znalosti rodinného rozpočtu a domácího účetnictví nelze finance kvalitně řídit. Přesto si většina lidí přehled příjmů a výdajů rodiny nevede, a pokud se k tomu přece jen odhodlají, vydrží jim to jen několik dnů.

Hlavním důvodem, proč se většina z nás do sestavení rozpočtu nikdy nepustí je přesvědčení, že se budeme muset začít omezovat a že to zhorší naši životní úroveň. Opak je ale pravdou. Úkolem rodinného rozpočtu a sledování výdajů je především jejich zpřehlednění. Cílem je pak změnit stávající strukturu výdajů a výdaje na věci nedůležité či nepotřebné snížit tak, aby nám zbylo více prostředků na to, co chceme, co máme rádi.

Z výše uvedeného lze odvodit základní předpoklad pro úspěšné sestavování rodinného rozpočtu – motivaci. Abychom se do sestavování rozpočtu a sledování výdajů vůbec pustili, musíme vědět, co chceme, proč to děláme. Motivem může být cokoli, nové auto, dovolená, dům nebo třeba hračka pro dítě. Obrázek v peněžence nám pak může náš cíl neustále připomínat. Může nám přímo pomoci snížit nepotřebné výdaje tím, že si uvědomíme, co skutečně chceme a potřebujeme, nebo jen nezapomeneme uschovat či zaznamenat účtenku.

Motivace představuje pouze první krok, ve druhém pak musíme překonat sami sebe a začít svoje výdaje sledovat. To, kam Vaše peníze mizí, Vám bude jasné už při jejich zapisování. Tím ale naše práce nekončí. Výdaje musíme roztřídit, zhodnotit jednotlivé typy a jejich přínosy a stanovit limity pro jednotlivé skupiny, které budou pro nás akceptovatelné a povedou k našim cílům.

Možností sledování je hned několik – od papírového sešitu, přes různé tabulky v počítači či na internetu až po mobilní aplikace. Papírová forma je nejjednodušším způsobem, ale zároveň nejméně zábavným a časově nejnáročnějším. Naopak různé mobilní a internetové aplikace Vám mohou sledování zpříjemnit, třídění výdajů zrychlit a nabízejí i zajímavé výstupy či hlídání stanovených limitů.