Kořeny podílových fondů sahají až do roku 1774, kdy Abraham van Kewitch založil první investiční fond „Eendragt maakt Magt“ – Jednota vytvoří sílu, jehož název vystihuje podstatu podílových fondů. Byl vytvořen jako bezpečná investice pro malé investory se skromnými prostředky a investoval do dluhopisů a koloniálních plantáží. V současnosti se podílové fondy stále více rozšiřují i mezi českou veřejnost.

Řeč je o otevřených podílových fondech, které by se měly dostat pod kůži všem drobným investorům. Nejrozšířenější jsou investice do podílových fondů v západním světě. Jsou vhodné pro všechny, kteří potřebují připravit a zhodnotit prostředky do budoucnosti, ale nemají potřebné finanční zdroje, čas, informace a znalosti pro přímé investice na kapitálových trzích. Fondy umožňují vstup s minimálními prostředky již v řádech sto korun. Profesionální správa je zde zajištěna portfolio manažery, kteří nahrazují Váš čas a zkušenosti.

Základní výhodou podílových fondů je schopnost snižovat riziko. Prostřednictvím podílového fondu nakupujete desítky až stovky různých cenných papírů, které mohou být nejen odlišného charakteru, ale také z různých ekonomických odvětví a geografických regionů. Můžete si vybrat fond se skladbou investičních nástrojů přesně odpovídající Vašim záměrům. V neposlední řadě nabízejí podílové fondy rychlý a zaručený přístup k penězům. Na rozdíl od přímých investic nemusíte čekat, až se Vaše investice prodá, ale její prodej je zaručen přímo investiční společností. Jednoduchost a dostupnost podílových fondů je dále podpořena přísnou kontrolou na regionální i mezinárodní úrovni.

Investice do podílových fondů nejsou bez rizika. V současnosti jsou na trhu tisíce fondů, což nám umožňuje vybrat si takový, který bude odpovídat našim cílům. Při volbě podílového fondu je třeba postupovat odpovědně a rozhodovat se tak, aby zvolený fond splnil naše očekávání. I když minulé výsledky nejsou zárukou těch budoucích, je vhodné vybírat podílový fond spravovaný takovou investiční společností, která již má historické výsledky své práce. I u podílových fondů nesmíme zapomenout na zásady investování a selský rozum. Bez rizik by ale nebyly příležitosti.