Pro účely pojištění tvoří domácnost soubor movitých věcí. Obrazně lze říci, že se jedná o všechny věci, které lze z bytu nebo domu vysypat. To, co nám v rukou zůstane, je nemovitost, kterou se budeme zabývat někdy příště. Domácnost ale není jen nábytek, koberce a elektrické spotřebiče. Často zapomínáme na oblečení, boty, sportovní vybavení, knihy, obrazy, šperky, peníze, ale i květiny a potraviny.

A teď si představte, že Vaše domácnost vyhoří. Máte alespoň částečnou představu, kolik by to stálo, než byste si vše pořídili nové? Pokud nejste příznivcem pojištění a svoji domácnost nemáte pojištěnu vůbec, zaplatíte všechno z vlastní kapsy. Jestli už nějaké pojištění uzavřeno máte, porovnejte výslednou sumu Vašeho počítání s pojistnou částkou uvedenou na smlouvě. Odpovídá? Inventuru své domácnosti byste měli udělat alespoň jednou za tři až čtyři roky, v návaznosti na to, jak si svoji domácnost zdokonalujete a dovybavujete, nebo naopak množství věcí ve své domácnosti redukujete.

Teď už víme, jakou hodnotu má naše domácnost, a jejím stanovením jsme vyloučili riziko podpojištění. Ale co vlastně může naši domácnost ohrozit? Všechny pojistky bez výjimky kryjí škody způsobené živelnými pohromami. Ale co dál může smlouva obsahovat nebo co jí může naopak chybět? Pojišťovny nabízejí celou škálu dalších rizik ve formě různých balíčků a připojištění, které obsahují rizika jako povodeň, odcizení, vandalismus, přepětí či voda z akvária. Naši domácnost v praxi nemusí nutně ohrožovat všechna rizika, ale zároveň jejich podcenění může být zásadní. Na trhu najdeme různé varianty pojištění, kdy si můžeme navolit komplexní balíček všech nabízených rizik, nebo jen jednotlivá rizika, jež vnímáme jako zásadní. A znovu se vracíme k Vaší stávající smlouvě, jaká rizika máte pojištěna?

A na závěr mám pro Vás jednu radu. Když už jste si udělali takovou pěknou inventuru svého majetku, vezměte ještě fotoaparát a udělejte pár hezkých fotek. Tyto spolu s přehledem věcí ve Vaší domácnosti uložte někde mimo Vaši domácnost, ať už to bude v kanceláři nebo na externím datovém úložišti.