Důchodové pojištění ukrajuje nemalou část naší mzdy. Pokud nevyděláváme, nemusíme toto platit vůbec. Ale zdánlivá výhoda má také svou stinnou stránku. Když ho neplatíme dlouho, nemusí nám vůbec vzniknout nárok na starobní důchod.

Dosažení důchodového věku není jedinou podmínkou pro vznik nároku na starobní důchod. Musíme mít splněnu také tzv. odpracovanou dobu, resp. dobu účasti na důchodovém pojištění. Tato doba se liší dle věku. Lidé, kterým vzniká nárok na důchod v roce 2016, potřebují odpracovanou dobu v délce 32 let. Lidé, jimž vznikne nárok na starobní důchod po roce 2018, už musí mít odpracováno 35 let.

Do odpracované doby se vedle zaměstnání a podnikání počítá také tzv. náhradní doba. Za náhradní dobu je považována péče o dítě do 4 let věku nebo péče o blízkého, který je ze zdravotních důvodů závislý na naší pomoci. Dále pak výkon základní vojenské služby, doba v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání nebo doba, po kterou jsme pobírali invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.

V případe, že nesplňujeme odpracovanou dobu, nemusí nám vůbec vzniknout nárok na starobní důchod. Pokud nechceme o svůj důchod přijít, může nám pomoci také dobrovolná účast na důchodovém pojištění. Dobrovolná účast spočívá v tom, že si platíme důchodové pojištění, i když nevyděláváme. Tento institut může zajímat muže a ženy v domácnosti, invalidní důchodce mimo 3. stupeň, dlouhodobě nezaměstnané, studenty nebo lidi, kteří dlouhodobě pracují v zemi, s níž nemá ČR uzavřenu smlouvu o sociálním pojištění. Délka doby, kterou si můžeme doplatit, závisí na tom, proč si sociální pojištění neplatíme. Minimální výše pojistného v roce 2016 je 1.891 Kč měsíčně.

Důchodové pojištění lze sice doplatit až patnáct let zpětně bez zákonného důvodu jeho neplacení, ale v takovém případě dobře zvažte další alternativy. Necelých 2.000 Kč měsíčně nám může zajistit důchod. A pokud nám chybí rok nebo dva, může to dávat smysl. Pokud ale chybí delší doba nebo jen nechcete být v budoucnu překvapeni, zkuste propočítat i další alternativy. V delším horizontu zajistí 2.000 Kč nárok na minimální výši důchodu, naopak 2.000 Kč měsíčně nemusí být špatný základ soukromé renty.