ETF je zkratkou z Exchange Traded Fund, což v překladu znamená veřejně obchodovaný fond. Tyto fondy se obchodují na světových burzách stejně jako akcie nejznámějších společností. Namísto aktivního řízení podílového fondudrahými manažery probíhá investování ETF do portfolia akcií, které kopírují výnosy daného podkladového indexu (S&P 500 Index, MSCI World Index, aj.).

Pasivní správa portfólia

Hlavní odlišností od podílových fondů a některých jiných indexových fondů je, že se nesnaží překonávat trh, ale kopírují jeho vývoj - tuto investiční strategii nazýváme pasivní správou. Jediná správa probíhá v okamžiku, kdy se jednou za delší dobu změní složení indexu a je potřeba zareagovat na tuto změnu proporcionální úpravou v portfoliu ETF. Díky významně nižší správě portfolia jsou u ETF fondů mnohem nižší správcovské poplatky, než je tomu u klasických otevřených podílových fondů. Investor se tak může s ETF fondy dostat až na desetinu nákladů, které by jinak zaplatil u podílových fondů.

Diverzifikace

Vzhledem k tomu, že ETF fondy kopírují vývoj indexů, jsou většinou i dobře diverzifikované. Zhruba polovina kopíruje tzv. široké indexy celého trhu, polovina sektorové indexy. Možnosti velkých výkyvů jsou tak neporovnatelně menší ve srovnání s například akcií pouze jedné společnosti nebo jiného jednotlivého podkladu. Pakliže jedna akcie v konkrétním sektoru nebude mít potřebnou výkonnost, vyváží ji ostatní akcie.

Vysoká likvidita

ETF fondy můžete nakupovat a prodávat v průběhu obchodních hodin vybrané burzy stejně jako akcie - v každém okamžiku znáte nákupní a prodejní cenu ETF (kurz). Prostředky z výstupu z fondu může investor během několika vteřin investovat do jiného fondu nebo akcie obchodované na burze. Pokud chce peníze použít na jiné účely, musí posečkat na vypořádání obchodu, tedy 2-3 dny, a poté má peníze k dispozici.

Bezpečnost a jednoduchost

Výhodou výběru správného ETF fondu je jednoduchost. V porovnání s analýzou akcií je analýza ETF podstatně jednodušší. Namísto procházení stovek firem, které vyrábějí určitý druh zboží, stačí nakoupit jedno ETF, které se na toto zboží (sektor) zaměřuje. Ovšem i zde má mince dvě strany. Na jednu stranu ETF rozmělňuje riziko na širší spektrum, na druhou stranu může mít o něco nižší výnosnost (oproti portfoliu s několika málo tituly).
Bezpečnost ETF fondů odpovídá standardům finančního trhu a řídí se především typem pokladových aktiv. Díky své vysoké diverzifikaci a minimálního lidského zásahu do nastavených počítačových algoritmů je ETF velmi bezpečný nástroj pro dlouhodobé investování.

Podílový fond nebo ETF?

Je pravda, že se studie poslední dobou staví spíše za pasivní správu, ale ne každý s tím musí souhlasit. Koupíte-li si ETF, vzdáte se šance dosáhnout nejlepšího výsledku – nejvyšší výkonnosti. Té byste dosáhli například tehdy, kdybyste si vybrali v daném období úspěšný podílový fond.

Ovšem dle statistických dat, dlouhodobě překoná pasivní správu pouze 15-20 % aktivně spravovaných fondů. Navíc pokud do analýzy portfolia zahrneme pouze USA a rozvinuté trhy, pasivní správu překoná pouze 5-10 % aktivně spravovaných fondů. Pokud tedy nespadáte do investorů, kteří vyhledávají nejvyšší výnosy, ale spokojíte se s průměrnými výnosy (ve skutečnosti máte výnosy lepší než průměr – lepší než 80 % aktivně spravovaných fondů), je pro Vás volba ETF fondů jednoduchou, bezpečnou a nízkonákladovou možností s očekávaným dlouhodobým nadprůměrným zhodnocením (oproti aktivně spravovaným portfoliím).