Jméno a příjmení: Dagmar Procházková, EFA

Rok narození: 1964

Město působení: Brno

Aktuální pozice: Senior manažer

Zájmy/hobby: sport – vaření, rybaření, vzdělávání

Životní motto:  „Vše člověka doběhne, ať už to odloží, nebo chce zamést pod koberec.“


 • Jak jste se dostala k práci finančního poradce pro Prosperity FS?

Po 9 letech v jiné poradenské firmě, která mi dala základy finančního poradenství, jsem se znalosti produktů rozhodla vystavit novým výzvám a rozvoji a přešla jsem pod firmu PFS.

 • Jak dlouho se této práci věnujete?

Na vstupním semináři jsem byla 20. 12. 2004. Tehdy jen ze zvědavosti, jelikož svou tehdejší profesi jsem měla ve zcela jiném oboru a byla jsem v ní velmi úspěšná a spokojená.

 • Co je pro Vás motivací se k práci každý den vracet?

Je to moje profese – koloběh – péče o stávající klienty, jejich požadavky, servisní služby, finanční plány pro rodiny, vzdělávání jejich dětí, rodičů.

 • Co Vám tato práce přináší ať už do osobního tak pracovního života?

Velkou radost mi dělá předávat rady, znalosti a zkušenosti, pro sebe a své blízké finanční jistotu a krásný život. 

 • Jak na Vaši práci reaguje okolí – rodina, přátelé?

Reakce jsou zprvu různé. Vytrvalostí a profesionalitou si však získáte důvěru a respekt. Rodina mě podporuje, resp. podporujeme se navzájem 😊.

 • Máte zásady, kterými se při své práci řídíte?

Zásadou je čestnost. Pravdomluvnost. Snažíme se řešit vše. Finanční plán je zcela kompletní a pro klientský. Dlouho trvá vybudovat si své jméno a dělám vše pro to, abych si jej udržela.

 • Když člověk dělá jednu práci stále dokola, dostane se do jistého stereotypu. Jak se se stereotypy vypořádáváte Vy?

Toto pro mě není stereotyp. Je to tolik různých úkonů. Platí to, že je dělám ráda.

 • Jaký je Váš životní sen?

Můj sen je být co nejdéle VIP poradce pro maminky samoživitelky a pro velmi bonitní klientelu. Ať vše běží dál a mám okolo sebe stále více spokojených klientů. Žít ve šťastné rodině a vlastně nic neměnit. Můj velký cíl bylo získání titulu EFA. A tento jsem si splnila. 

 • Jak trávíte svůj volný čas?

Volný čas = všehochuť – pečení chleba, rybaření, starání se o krásný dům, zahradu a dva kocoury. 

 • Máte svůj recept na úspěch?

Vytrvalost a odvaha. Nelze si nechat naše znalosti a vzdělání pro sebe! Lidé nás naléhavě potřebují. No a pokud o nás vědí – je to úspěch.

 • Proč jste si vybrala právě takové Motto? Čím Vás motivuje?

„Vše člověka doběhne, ať už to odloží, nebo chce zamést pod koberec.“ Zdary i nezdary v životě je důležité si prožít.

 • Co pro Vás znamená společnost Prosperity FS a v čem je jedinečná?

PFS je velmi čestná. Vím, s čím mohu počítat. Líbí se mi zaměření na etiku, vzdělávání a firemní kulturu.

 • Co byste vzkázala svým profesně mladším kolegům?

Kolegové – vytrvejte, nevzdávejte se. Začátky, a nejen tyto, jsou někdy krušné. Pracujte na svém rozvoji.